Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NSX1000BX

Một sản phẩm chất lượng từ Panasonic.
● Tích hợp tối đa: 1000 máy nhánh.
● Mở rộng 32 điểm với KX-NS1000, KX-NS300, KX-NSX1000, KX-NSX2000
● Hỗ trợ các điện thoại SIP / IP, DECT Portables và IP Communication Cameras.

Chính hãng
Lắp đặt nhanh chóng
Call Now Button
Contact Me on Zalo