Máy chấm công
Thẻ ID thông minh Proximity & Mifare